FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi

FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.

FMT-terapeuter arbetar förebyggande, behandlande och rehabiliterande för personer i alla åldrar.

FMT-metoden används som komplement vid habilitering/rehabilitering och vid specialpedagogiska insatser.

FMT-metoden är ett verktyg för att stimulera människors resurser oavsett var de befinner sig i sin utveckling.

FMT-terapeuter kan arbeta i privat regi eller vara anställda i olika typer av offentlig verksamhet.

FMT kan ges som direkt behandling inom hälso- och sjukvården, ibland på remiss från läkare, psykolog etc.

 

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Behandling

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättsinnehavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan