FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi

FMT-metoden är en kvalificerad individanpassad musikterapiform som stimulerar utveckling av kroppsliga och mentala grundfunktioner för en ökad funktionsnivå.
FMT-terapeuter arbetar förebyggande, behandlande och rehabiliterande eller som komplement vid behandling, habilitering/rehabilitering och specialpedagogiska insatser.
FMT-terapeuter kan arbeta i privat regi eller vara anställda i olika typer av offentlig verksamhet.
FMT kan ges som direkt behandling inom hälso- och sjukvården, på remiss från läkare, psykolog etc. eller som komplement till behandling och specialpedagogiska insatser.
FMT-metoden är ett verktyg för att stimulera människors resurser oavsett var de befinner sig i sin utveckling.

 

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Behandling

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättshavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan