RFDM

är en yrkesförening för diplomerade musikterapeuter
som arbetar enligt
FMT-metoden, FUNKTIONSINRIKTAD MUSIKTERAPI.

Föreningen är ett kontakt- och samarbetsorgan för FMT-terapeuter i Sverige och utomlands.

Genom dokumentation, fortbildning och olika typer av informationsinsatser verkar föreningen för att vidareutveckla och sprida kunskap kring FMT-metoden.

Föreningen bevakar aktuell nationell och internationell forskning, anordnar kurser och fortbildningar.

Medlemskap i föreningen medges endast diplomerade FMT-musikterapeuter. Dock kan alla vända sig till föreningen för att få information om musikterapi och behandling samt för att få upplysningar om närmaste musikterapeut där man bor.

 

RFDM

En yrkesförening för diplomerade musikterapeuter

Interna medlemssidor

Inloggningsuppgifter

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättshavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan