Utbildning i FMT

Tidigare har utbildningen funnits vid Musikterapiinstitutet i Uppsala respektive vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika som tillhör Karlstads universitet. Efter en omfattande omorganisation samt en översyn av alla kurser och program vid Karlstads universitet finns en handlingsplan över hur processen ska gå vidare där. En ansökan om att starta FMT som ett högskoleprogram 120hp har gjorts men pga nyss nämnda faktorer ligger arbetet med FMT för närvarande vilande. Det går inte att i dagsläget säga om eller när kurser eller ett ev. Högskoleprogram kommer att starta. RFDM verkar för att finna nya vägar att en högskoleutbildning ska komma till stånd.

Utbildning i FMT-metoden – Funktionsinriktad musikterapi ges för tillfället i privat regi av Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB. Se Länkar / Utbildning.

 
Utbildning

Utbildning i FMT

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättshavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan