Vetenskapliga rapporter

Bülow, P., Andersson, E. (2000). Musik som terapi. Utvärdering av funktionsinriktad musikterapi (FMT) på psykiatrisk klinik. FoU-rapport. Psykiatriska klinikens FoU-enhet, ISSN 1404-8116. Jönköping: Länssjukhuset Ryhov.

Sundkvist-Stensman, U. B., Hjelm, L. (1998). Funktionsinriktad musikterapi för psykiskt långtidssjukskrivna. Socialmedicinsk tidskrift nr 8, 1998, s 457-461.

 

Litteratur

Litteraturtips

Doktorsavhandlingar
och licentiatuppsatser

Vetenskapliga artiklar
och forskningsbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga vetenskapliga arbeten

Examensarbeten