Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Dalarna
I regionen finns för närvarande 3
FMT-terapeuter på följande orter:
Gävle, Ludvika, Smedjebacken, Vansbro
Kontaktuppgifter:
 Anita Granberg
Arbetsort: Vansbro (Forskning på FMT)
E-post: anitagranberg@telia.com
 Karin Tahmirpour Björck
Arbetsorter: Smedjebacken, Ludvika
E-post: karintbjorck@hotmail.com