Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Dalarna
I regionen finns för närvarande 2
FMT-terapeuter på följande orter:
Gävle, Ludvika, Smedjebacken
Kontaktuppgifter:
 Karin Tahmirpour Björck
Arbetsorter: Smedjebacken, Ludvika
E-post: karintbjorck@hotmail.com