Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Värmland
I regionen finns för närvarande 4 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Anna Nilsson-Lindgren
Arbetsorter: Karlstad, Hammarö
E-post: anna.nilsson.lindgren@karlstad.se
Kontaktuppgifter till ett urval av övriga medlemmar i RFDM,
Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter:
 Ann Christine Löwenhamn
Arbetsort: Forshaga
E-post: anki.lowenhamn@suntec.se