Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Värmland
I regionen finns för närvarande 4
FMT-terapeuter på följande orter:
Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn
Kontaktuppgifter:
 Ann Christine Löwenhamn
Arbetsort: Forshaga
E-post: anki.lowenhamn@suntec.se
 Anna Nilsson Lindgren
Arbetsorter: Karlstad, Hammarö
E-post: anna.nilsson.lindgren@karlstad.se