Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Västra Götaland
I regionen finns för närvarande 3
FMT-terapeuter på följande orter:
Göteborg, Halmstad, Laholm, Lidköping
Kontaktuppgifter:
 Birgitta Abrahamsson
Arbetsorter: Laholm, Halmstad
E-post: vocce1@gmail.com
 Yvonne Bjerkevik
Arbetsort: Lidköping
E-post: yvonne.bjerkevik@edu.lidkoping.se
 Thomas Pontén
Arbetsort: Göteborg
E-post: thomas.ponten71@gmail.com