Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Åland
I regionen finns för närvarande en diplomerad
FMT-terapeut på följande ort:
Godby
Kontaktuppgifter:
 Karsten Steiner
Arbetsort: Godby
E-post: steiner@aland.net
Webbplats: www.alandic.com