Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Åland
I regionen finns för närvarande
FMT-terapeuter på följande orter:
Denna uppgift saknas tyvärr, skriv gärna
till info@fmt-metoden.se för information.