Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Östergötland
I regionen finns för närvarande 2 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Kisa, Linköping, Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Denna uppgift saknas tyvärr, skriv i stället till
E-post: info@fmt-metoden.se
Kontaktuppgifter till ett urval av övriga medlemmar i RFDM,
Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter:
 Torbjörn Andersson
Arbetsorter: Linköping, Norrköping, Kisa, Åtvidaberg, Söderköping
E-post: tobbe.bjorksnas@telia.com
Webbplats: www.fmt-musikterapicenter.se
 Jan Henbrant
Arbetsorter: Linköping, Norrköping, Kisa, Åtvidaberg, Söderköping
E-post: henbrant@boremail.com
Webbplats: www.fmt-musikterapicenter.se