Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Gotland
I regionen finns för närvarande diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Denna uppgift saknas tyvärr
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Denna uppgift saknas tyvärr, skriv i stället till
E-post: info@fmt-metoden.se