Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Norrland
I regionen finns för närvarande 3 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Härnösand, Kiruna, Umeå
Kontaktuppgifter:
 Ellen Bergström
Arbetsort: Kiruna
E-post: ebt@kommun.kiruna.se
 Ylva Eiderbrant
Arbetsort: Umeå
E-post: ylva.eiderbrant@umea.se
 Carina Norberg
Arbetsort: Härnösand
E-post: carina.norberg@harnosand.se