Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Norrland
I regionen finns för närvarande 2
FMT-terapeuter på följande orter:
Luleå, Umeå
Kontaktuppgifter:
 Ellen Bergström
Arbetsort: Luleå
E-post: bergstromellen07@gmail.com
 Ylva Eiderbrant
Arbetsort: Umeå
E-post: ylva.eiderbrant@umea.se