Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Närke/Västmanland
I regionen finns för närvarande 3
FMT-terapeuter på följande orter:
Lindesberg, Västerås, Örebro
Kontaktuppgifter:
 Annika Bertilsson
Arbetsort: Örebro
E-post: annikabertilsson.ab@gmail.com
 Anna Hjalmarsson
Arbetsorter: Örebro, Lindesberg
E-post: annamariahjalmarsson@gmail.com
 Erica Sivertsen
Arbetsort: Västerås
E-post: erica_sivertsen@yahoo.se