Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Småland
I regionen finns för närvarande en diplomerad
FMT-terapeut på följande ort:
Växjö med omnejd
Kontaktuppgifter:
 Ann Evergren Mårtensson
Arbetsorter: Växjö med omnejd, Sölvesborg med omnejd (Skåne/Blekinge)
E-post: ann.martensson@yahoo.se
Webbplats: www.novafenestra.se