Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Småland
I regionen finns för närvarande 2 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Gränna, Huskvarna, Jönköping, Växjö med omnejd
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Denna uppgift saknas tyvärr, skriv i stället till
E-post: info@fmt-metoden.se
Kontaktuppgifter till ett urval av övriga medlemmar i RFDM,
Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter:
 Ann Evergren Mårtensson
Arbetsorter: Växjö med omnejd, Sölvesborg med omnejd (Skåne/Blekinge)
E-post: ann.martensson@yahoo.se
Webbplats: www.novafenestra.se
 Sofie Tubbin
Arbetsorter: Huskvarna, Jönköping, Gränna
E-post: sofie.tubbin@jonkoping.se