Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Stockholm
I regionen finns för närvarande 2
FMT-terapeuter på följande orter:
Stockholm, Vallentuna
Kontaktuppgifter:
 Marianne Adefelt
Arbetsort: Stockholm
E-post: marianne.adefelt@gmail.com
 Anna Lodenius Sjödin
Arbetsort: Vallentuna
E-post: anna.lodenius.sjodin@vallentuna.se