Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Sörmland
I regionen finns för närvarande 2
FMT-terapeuter på följande orter:
Eskilstuna, Katrineholm
Kontaktuppgifter:
 Marie Hiding Olsson
Arbetsort: Eskilstuna
E-post: marols1012@gmail.com
 Katarina Wiggander
Arbetsort: Katrineholm
E-post: katarina.wiggander@gmail.com