Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Sörmland
I regionen finns för närvarande 3 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Denna uppgift saknas tyvärr, skriv i stället till
E-post: info@fmt-metoden.se
Kontaktuppgifter till ett urval av övriga medlemmar i RFDM,
Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter:
 Marie Hiding Olsson
Arbetsort: Eskilstuna
E-post: marols1012@gmail.com
 Aleksander Tsutsura
Arbetsort: Vingåker
E-post: alextsutsura@hotmail.com
 Katarina Wiggander
Arbetsort: Katrineholm
E-post: katarina.wiggander@tele2.se