Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Uppland
I regionen finns för närvarande 3 diplomerade
FMT-terapeuter på följande orter:
Enköping, Uppsala, Uppsala med omnejd
Kontaktuppgifter till regionansvarig FMT-terapeut:
 Lena Hellsing Redefalk
Arbetsort: Enköping
E-post: lena.redefalk@fmt-metoden.se
Kontaktuppgifter till ett urval av övriga medlemmar i RFDM,
Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter:
 Lena Haglund-Andrén
Arbetsort: Uppsala
E-post: lena.haglund.andren@gmail.com
 Elin Svanström
Arbetsort: Uppsala med omnejd
E-post: elin.svanstrom@fmt-metoden.se