Klicka i kartbilden för kontaktuppgifter till FMT-terapeuter i din region
(karta över Sveriges landskap, Stockholms län och Åland)

Uppland
I regionen finns för närvarande en
FMT-terapeut på följande ort:
Uppsala med omnejd
Kontaktuppgifter:
 Elin Svanström
Arbetsort: Uppsala med omnejd
E-post: elin.svanstrom@fmt-metoden.se