En yrkesförening för diplomerade musikterapeuter

RFDM är en yrkesförening för utbildade diplomerade musikterapeuter i FMT-metoden – funktionsinriktad musikterapi.

Föreningen är ett kontakt- och samarbetsorgan för FMT-terapeuter i Sverige och i andra länder.

Genom fortbildningar, dokumentation och olika typer av informationstillfällen verkar föreningen för att sprida kunskap om FMT-metoden.

Föreningen bevakar även aktuell nationell och internationell forskning och anordnar även kortkurser och fortbildningar för sina medlemmar.

Medlemskap i föreningen medges endast diplomerade FMT-terapeuter. Dessutom finns ett stödmedlemskap för inaktiva FMT-terapeuter för vilket man betalar en reducerad avgift. Även studerande vid FMT-utbildningen erbjuds ett särskilt studerandemedlemskap.

Dock kan alla vända sig till föreningen för att få information om musikterapi och behandling samt för att få upplysningar om närmaste musikterapeut där man bor.

 

RFDM

En yrkesförening för diplomerade musikterapeuter

Interna medlemssidor

Inloggningsuppgifter