Organisationer

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER:
c/o Lena Haglund-Andrén
Norbyvägen 46 F lgh 1403
752 39 Uppsala
Ordförande: Marita Sandberg
E-post: fiolmarita@gmail.com

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE: Åsa Hjelm, Hanna Hjelm, Emma Hjelm
E-post: Aasahjelm@home.se

FINLANDS FMT-MUSIKTERAPEUTER r.f.: www.fmt-tmt.fi

Webbansvarig: E-post: webb@fmt-metoden.se

Webbdesign: Maren Winter

Kontakt

Organisationer

Sök terapeut
på kartan

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättsinnehavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se