Välkommen

FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.
FMT-terapeuter arbetar förebyggande och där ett konstaterat behov finns, oavsett ålder.

 

FMT handlar om:

• kroppsuppfattning
• självförtroende
• lust och motivation
• energi
• koncentration
• minne
• socialt samspel
• vakenhet

logo