Musik som terapeutiskt verktyg

Musik har i alla samhällsstrukturer genom historien fungerat som en väsentlig beståndsdel i en gemensam kulturell grund.

Man har i alla kända kulturer använt musik i rituella, ceremoniella och konstnärliga sammanhang, som förströelse och underhållning, i propagandistiska syften och inte minst i läkande och helande syfte.

Medvetenheten och kunskapen om att musik påverkar oss människor på en rad olika sätt, och att musik kan ha en helande verkan, har funnits så långt tillbaka som det finns skrivna källor.

Teorierna om hur och varför musik påverkar oss så starkt har skiftat från tid till tid, men har utgjort intresse för alla tidsepokrar och kulturer. Musik har därför också på olika sätt, genom historien, använts som en läkande kraft för att bota eller påverka olika sjukdomstillstånd.

I dag förekommer musikterapibegreppet i en rad olika sammanhang. Begreppet musikterapi används inom så skilda områden som allmän musikverksamhet inom vård och omsorg, specialpedagogik, psykodynamiska inriktningar, olika typer av specialiserade musiklyssningsmetoder samt inom FMT-metoden.

Numer är det vedertaget att göra en åtskillnad mellan olika former av musikutövande där musiken och musicerandet i sig utgör det huvudsakliga målet, och musikterapi där musiken används som medel för att uppnå olika typer av behandlingseffekter..

 

Musikterapi

Musik som
terapeutiskt verktyg

Begreppet musikterapi

Hur musiken påverkar

Olika inriktningar

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättshavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan