Utbildning i FMT


Vid Eskilstuna Folkhögskola finns en 2-årig utbildning på distans, Musikterapeut FMT-modellen. Den startade hösten 2020. Ny kursstart hösten 2022.

Utbildning finns också vid Lärosätet och centret för FMT-metoden.

Se Länkar / Utbildning.

RFMT verkar fortgående för utveckling av fler utbildningsformer. Finlands FMT-musikterapeuter r.f. verkar också för utbildning i FMT-metoden.

Utbildning i FMT-metoden – Funktionsinriktad musikterapi fanns tidigare vid Musikterapiinstitutet i Uppsala, år 1987-2008, respektive vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika, Karlstads universitet, år 1988-2013.

 
Utbildning

Utbildning i FMT