Utbildning i FMT

Utbildning i FMT-metoden – Funktionsinriktad musikterapi har tidigare funnits vid Musikterapiinstitutet i Uppsala, år 1987-2008, respektive vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika, Karlstads universitet, år 1988-2013.

Sedan år 2013 ges utbildningen vid Yrkesutbildning FMT-metoden Sverige AB.

Från och med hösten 2020 startade en ny utbildning till musikterapeut enligt FMT-modellen vid Eskilstuna folkhögskola.

Se Länkar / Utbildning.

RFDM verkar fortgående för utveckling av fler utbildningsformer. Finlands FMT-musikterapeuter r.f. verkar också för utbildning i FMT-metoden.

 
Utbildning

Utbildning i FMT