Contacts

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER
(Association for Diplomaed Music Therapists)

President:
Marita Sandberg
E-mail: fiolmarita@gmail.com

Web administrator::
E-mail: webb@fmt-metoden.se

COPYRIGHT:
Åsa Hjelm, Hanna Hjelm, Emma Hjelm
E-mail: Aasahjelm@home.se

FINLANDS FMT-MUSIKTERAPEUTER r.f.
(Finland's FMT Music Therapists): www.fmt-tmt.fi

Contact

Contacts