FMT-aktuellt

Välkommen att läsa om aktuella händelser. Här visas aktuella möten, föreläsningar, viktiga sammankomster – vad som händer inom musikterapi.


Lördagen den 30 mars samlades ett stort antal musikterapeuter från RFDM, FMS och SAM i Tynnered. Vi bjöds på lärorika föreläsningar under hela dagen.

Musikterapeuten Ingeborg Nebelung visade filmer från sitt arbete med en pojke med Downs Syndrom och autism. Det var fantastiskt att få se hur deras kommunikation utvecklades. När Ingeborg mötte pojken på hans nivå, blev det möjligt att nå fram.

Ingeborg visade också hur hon arbetat med en tonårsflicka med selektiv mutism. Genom att inte försöka förmå flickan att tala, utan i stället utmana henne med att tävla, samt att stärka hennes starka sidor, lyckades hon. Ingeborg berättade att 1 barn av 200 har selektiv mutism!

Att inte kunna kommunicera innebär isolering och psykisk ohälsa.

Ingeborg funderade över ordet "musikterapi" och sin egen roll i sitt arbete. Hon hänvisade till Helen Shoemark: "I have an ethical responsibility to use what I know as a music therapist, not only what I do as a music therapist."

Helena Wattström talade om "Motivationslyftet" som är en metod för tonåringar i åk 7, åk 8 och åk 9. Målet är att stärka tonåringars självkänsla och motivation.

Tobias Edvardsson talade om El Sistema, musikprojekt som används i speciell utsatta bostadsområden.

Anna Kuuse använder musik för att jobba med sociala frågor. Hon talade om barns och ungas handlingsmönster.

Sören Oscarsson, musikterapeut som har arbetat inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri under många år, talade om ångest, stress och trauma.

Janna Gottwald forskar vid Uppsala universitet om spädbarns rörelse och tankeförmåga. Hon visar på vikten av rörelse för hjärnan och att det finns ett samband mellan rörelse och kognitiv utveckling.

Francine Mirro Finer bjöd på dansterapi.

Andrew Darlinson talade om mentalisering baserat på musikterapi.

Musikterapimötet fortsatte på söndagen den 31 mars med ytterligare program.

Mötet var välbesökt och alla utbildningar inom musikterapi var representerade. Det är positivt att alla grupper kan mötas och utbyta erfarenheter och dela föreläsningar.

Kerstin Arlock 2019-04-03


tillbaka till början till början

 

Aktuellt

FMT-aktuellt

Aktuellt-arkiv

FMT-folder (pdf)
för nedladdning


fmt-folder