Olika inriktningar

Det finns tre olika grenar och tre svenska utbildningar i musikterapi som leder till yrkestiteln musikterapeut.

 

Musikterapi

Musik som
terapeutiskt verktyg

Begreppet musikterapi

Hur musiken påverkar

Olika inriktningar