Beskrivning av FMT-metoden

FMT-metoden är en individuell, neuromuskulär metod och ett instrument för att analysera personer med diagnostiserade eller upplevda svårigheter.

FMT-metoden ger en strukturerad, sensomotorisk bearbetning under trygga och lustbetonade former. Det ställs inga krav. Det görs inga bedömningar av prestationer.

Den egna aktiviteten och det egna initiativet, som är grunden för all personlig utveckling, stimuleras i det musikaliska samspelet mellan terapeut och adept.

Denna aktivitet lockas fram med de specialskrivna musikaliska koderna som anpassas efter adeptens utvecklingsnivå.

lasse hjelm
Lasse Hjelm

 

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Metodens innehåll

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden