FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi

FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.

FMT-terapeuter arbetar förebyggande och rehabiliterande för personer i alla åldrar.

FMT-metoden används som komplement vid habilitering/rehabilitering och vid specialpedagogiska insatser.

FMT-metoden är ett verktyg för att stimulera människors resurser oavsett var de befinner sig i sin utveckling.

FMT-terapeuter kan arbeta i privat regi eller vara anställda i olika typer av offentlig verksamhet.

FMT kan ges inom hälso- och sjukvården, ibland på remiss från läkare, psykolog etc.

 

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Metodens innehåll

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden