Historik

Foto: Karsten Steiner
Foto: Karsten Steiner
LASSE HJELM 1924-2010

Lasse Hjelm föddes 1924 strax söder om Uppsala. Han växte upp i ett hem med mycket musik och sång. Det fanns inget instrument i hemmet, ingen el och alltså ingen radio, men på kvällarna sjöngs det, och lokala spelmän drogs till det musikaliska hemmet. Han var 10 år när hans mamma ropade in ett taffelpiano på auktion och han lärde sig då att spela piano efter gehör och började så småningom ta lektioner i den nystartade Uppsala musikskola.

Något som kännetecknade Lasse Hjelm, ända från barndomen och genom hela livet, var hans stora intresse för människor. I sin bok "Med musik som medel" (Hjelm, 2005) beskriver han några människor och möten som påverkat och präglat honom. En personlighet som hade stor betydelse i hans barndom, var "trädgårdsmästar’n". Med honom hade Lasse Hjelm många och långa samtal om livet, om människor, om nuet och framtiden. Av honom lärde han sig ett uttryck som blev en röd tråd genom hela hans gärning: "Du Lasse, du skall alltid ställa en fråga till" (Hjelm,2005, s 26). "Ställ alltid en fråga till" – det är också en av grundteserna i FMT-metoden.

Som fjortonåring blev Hjelm kapellmästare för en fyramannaorkester bestående av saxofon, klarinett, trummor och piano. När han spelade i orkestern började han iaktta människors dansstilar och tolka olika rörelsemönster hos danspubliken. Det blev viktigt att följa publiken och spela det som de ville ha. Här formades en insikt hos Hjelm – att "spela med" i stället för att "spela för", vilket senare blev en viktig grundsten när Hjelm skapade FMT-metoden. Orkestern Savoy, som den hette, blev mycket uppskattad och flitigt anlitad, eftersom man spelade med publiken och anpassade musiken till de dansande.

På 1950-talet gifte sig Lasse Hjelm, flyttade till Örebro och bildade familj. Där fick han anställning i en musikaffär. I början av 1960-talet flyttade familjen till Ludvika, där han drev en egen musikaffär. År 1971 flyttade hela familjen till Uppsala. Lasse Hjelm erbjöds en tjänst på Kommunala musikskolan och blev en mycket uppskattad musikpedagog i Uppsala med omnejd. Dessutom blev han inbjuden till Ulleråkers sjukhus för att diskutera ett upplägg med musik för de intagna. Sjukhuset erbjöd honom att delta i ett förändringsarbete som skulle leda till en öppnare vård med flera möjligheter till habilitering. Det var här han började utveckla sin metod, dock till en början inte så medvetet och strukturerat som metoden senare blev. Han fick epitetet "musikterapeut" utan att han själv benämnt sig så.

Så småningom fick han uppdraget att via Uppsala musikskola ta hand om musikverksamheten på Folke Bernadottehemmet, en fristående avdelning på Akademiska sjukhuset. Där verkade Lasse Hjelm mellan åren 1975 och 1989. Det viktiga för Hjelm var att involvera eleverna så att han spelade med och inte för dem. Under åren på Folke Bernadottehemmet utvecklade han sin metod som kom att kallas Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden. I utvecklandet av sin metod fick Hjelm inspiration och influenser från personer och författare som David Ingvar, Britta Holle, Gunnar Kylén och Jean Piaget.

År 1982 inledde han ett samarbete med Märta Tikkanen. Tillsammans hade de en serie föreläsningar och kurser på olika institutioner i Finland. I samband med detta startades en utbildning vid Svenska Yrkesinstitutet i Jakobstad.

År 1987 startade Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet – Centrum för Funktionsinriktad musikterapi – i Uppsala och den första utbildningen av FMT-terapeuter i Sverige kom igång samma år. Den utformades som en treårig utbildning på halvfart. På Kommunala musikskolan började Funktionsinriktad musikterapi erbjudas till elever med skolproblem från såväl grund- som särskola.

År 1988 startades en utbildning för FMT-terapeuter även vid Musikhögskolan Ingesund, efter att högskolans linjenämnd godkänt Hjelms utbildningsplan.

År 1989 kallades Hjelm av WHO till Seoul i Korea för att delta i ett habiliteringsprojekt för ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

År 1995-1996 genomförde Hjelm och chefsöverläkare Ulla Britt Sundqvist-Stensman, med stöd av Socialstyrelsen, ett projekt med FMT för psykiskt långtidssjuka på Akademiska sjukhuset i Uppsala (Sundqvist-Stensman & Hjelm, 1998, databasen SveMed, Socialmedicinsk tidskrift nr 8, s 457-461).

Hjelm sammanfogade egna erfarenheter och upptäckter med forskning inom vitt skilda områden. Han var ofta före sin tid. Både svenska och internationella forskare har visat intresse för FMT-metoden och forskningsprojekt har gjorts i Sverige, Tyskland och Japan. Utbildade och verksamma FMT-terapeuter finns i flera länder i världen.

Lasse Hjelms resa från autodidaktisk musikterapeut till grundare och skapare av en unik behandlingsmetod, som idag röner uppmärksamhet både inom och utom Sverige, är enastående. Många är de människor som har fått ett bättre liv tack vare Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden.

tillbaka till början till top

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Metodens innehåll

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden