Målgrupper

FMT-metoden kan anpassas till olika åldrar och funktionsnivåer.
FMT-metoden förekommer inom

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Metodens innehåll

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden