Metodens innehåll

Terapeuten använder specialkomponerade melodislingor på piano och stimulerar och motiverar adepten. Genom spel på trummor och cymbaler påverkas adeptens perception och motoriska aktivitet.

Metoden är icke-verbal, vilket innebär att den sker helt

Målet med musikkoderna är att skapa strukturella minnesspår i hjärnan.

Utgångspunkten är individens

"Man kan inte organisera en hjärna med ord – man kan inte organisera en människa med ord" (Hjelm, 2005)

"Enkelt uttryckt: Från kroppen till hjärnan – inte tvärtom" (Hjelm, 2005)

 

FMT

FMT – Funktionsinriktad
MusikTerapi

Beskrivning av
FMT-metoden

Metodens innehåll

Målgrupper

Historik

Film om FMT-metoden